STORT TACK

Vi vill tacka alla besökare, utställare och leverantörer mm som medverkat till att mässan återigen blev en succé och vi hade 2500st besökare!

Vi hoppas att ni alla haft en bra upplevelse av mässan och att ni hittade lite nya ölfavoriter!
Vi återkommer så fort nästa års datum är spikat!
Tills dess hjärtligt tack!